EU peníze školám

Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání  evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci. 

Projektové žádosti budou moci školy podávat v rámci nové oblasti podpory  OP VK 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Jejím smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na základních školách v ČR. Předpokládané zahájení projektu je podle neoficiálních informací v druhé polovině května 2010.

Podporou sedmi vytipovaných prioritních oblastí a koncentrací finančních prostředků na ně, by mělo dojít k vyřešení klíčových problémů, nebo alespoň k jejich minimalizaci. Mezi priority, na něž budou koncentrovány cca 4,5 mld. Kč, náleží podpora rozvoje znalostí, schopností a dovedností v oblasti cizích jazyků, matematiky, přírodních věd, informačních a komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a podpora inkluzívního vzdělávání. Sedm priorit je dále rozpracováno do 22 šablon klíčových aktivit, jejichž výběrem si škola vytvoří projektovou žádost. Přehled naleznete v sekci Dokumenty ke stažení.

Žádost si školy vyplní ve webové aplikaci Benefit7, která bude dostupná na www.eu-zadost.cz, jakmile bude vyhlášena výzvy k předkládání projektových žádostí. Postup tvorby projektové žádosti je velmi jednoduchý. Školy si pouze vyberou šablonu klíčové aktivity nebo šablony klíčových aktivit, které jim nejlépe vyhovují a ty se do Benefitu7 automaticky načtou. 

Pro školy je nyní k dispozici pomůcka pro kalkulaci v podobě tabulky XLS, která vychází z aktuálních jednotkových cen šablon a je dostupná na webu ITveSkole.cz.


EU peníze školám: zeptejte se na to, co vám není jasné!


Podřízené stránky (1): Dokumenty ke stažení
Comments