Ke stažení

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Zobrazit Stáhnout
České školství v průřezu dvaceti let   142 kB verze 1 14. 11. 2009 3:25 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zaměstnanci a mzdy za rok 2009 - TISKOVÝ MATERIÁL  123 kB verze 1 11. 5. 2010 9:03 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zaměstnanci a mzdy za rok 2009  642 kB verze 1 11. 5. 2010 9:02 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Tiskový materiál k tiskové zprávě z 20. května 2010 „Učitelé a učitelky v regionálním školství jsou odměňováni bez větších rozdílů“: Věková a vzdělanostní struktura pracovníků ve školství, platové diferenciace mezi muži a ženami na postu zástupce ředitele na jednotlivých typech škol, informace za ředitele regionálního školství celkem  124 kB verze 1 20. 5. 2010 15:54 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Druhá vlna Rychlých šetření 2010 se zabývala vlivem žáků na chod školy, výukou dalšího cizího jazyka na ZŠ a problematikou rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí. Účast činila 2 488 ze 4 000 oslovených základních škol, tedy 62 %.   613 kB verze 1 14. 8. 2010 4:40 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Tato zpráva předkládá výsledky druhé vlny projektu Rychlá šetření 2010 (dále jen RŠ), která se uskutečnila od 17. 5. do 21. 5. 2010, kdy byl na internetu vystaven příslušný dotazník (viz příloha). V této vlně RŠ bylo osloveno 4 000 základních škol. Respondenti odpovídali na otázky týkající se vlivu žáků na chod školy, dalšího cizího jazyka na ZŠ a klíčových kompetencí.  1488 kB verze 1 14. 8. 2010 4:44 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  583 kB verze 1 8. 3. 2012 7:28 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Bezpečný internet na ZŠ a SŠ v Evropě  536 kB verze 1 28. 1. 2010 13:39 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Učitelé žádají vlády, aby podpořily příchod digitálního věku do školních tříd. Průzkumu společnosti Intel se zúčastnili i učitelé z ČR.  469 kB verze 1 28. 1. 2010 12:53 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení  2787 kB verze 1 19. 9. 2010 6:27 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Celostátní testování žáků v Evropě  774 kB verze 1 17. 10. 2010 6:13 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ć

Stáhnout
  13875 kB verze 1 7. 6. 2013 0:56 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  51 kB verze 1 24. 10. 2012 12:56 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  50 kB verze 1 24. 10. 2012 12:56 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.   325 kB verze 1 10. 1. 2012 7:42 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  52 kB verze 1 15. 10. 2011 1:23 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Dopis Evropské komise ministerstvu školství  505 kB verze 1 29. 1. 2012 14:07 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  301 kB verze 1 25. 1. 2018 3:11 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  189 kB verze 1 9. 11. 2010 0:30 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  937 kB verze 1 4. 10. 2012 3:45 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  1462 kB verze 1 22. 4. 2010 5:41 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit
  19. 1. 2016 8:19 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  10999 kB verze 1 8. 3. 2016 11:04 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  446 kB verze 1 28. 3. 2015 0:37 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  83 kB verze 1 12. 1. 2012 4:33 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  4477 kB verze 1 1. 10. 2015 1:13 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  951 kB verze 1 1. 10. 2015 1:13 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  18 kB verze 1 28. 2. 2016 23:56 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  467 kB verze 1 20. 7. 2009 1:53 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  1470 kB verze 1 20. 7. 2009 1:53 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Letní škola artefiletiky 2010   360 kB verze 1 27. 6. 2010 23:46 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  33 kB verze 1 17. 1. 2012 12:53 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  71 kB verze 1 10. 10. 2011 8:25 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  251 kB verze 1 20. 4. 2011 4:11 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Ochrana autorských práv  373 kB verze 1 25. 10. 2009 2:17 admin@ceskaskola.cz
ċ

Stáhnout
Banka pracovních listů - český jazyk a literatura - verze 8.  18315 kB verze 1 10. 2. 2011 5:44 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  57 kB verze 1 7. 12. 2009 6:37 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  88 kB verze 1 11. 12. 2009 7:31 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  31 kB verze 1 31. 12. 2009 4:23 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  30 kB verze 1 23. 1. 2010 4:21 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Rigorózní práce Marka Bendy  561 kB verze 1 2. 11. 2009 0:34 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1116 kB verze 3 8. 12. 2016 0:03 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  774 kB verze 1 28. 9. 2013 5:15 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1753 kB verze 1 28. 10. 2017 3:50 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Bobřík informatiky - dopis 4. 11. 2010  122 kB verze 1 3. 11. 2010 22:09 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  186 kB verze 1 4. 8. 2013 3:01 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  9372 kB verze 1 24. 11. 2016 2:54 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Budoucí potřeby znalostí a dovedností v Evropě - Výhled do roku 2020 Publikace CEDEFOP (Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání)  2089 kB verze 1 31. 12. 2009 5:55 admin@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  67 kB verze 1 17. 11. 2011 1:09 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1126 kB verze 1 24. 2. 2014 3:32 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Informace z projektu Nová závěrečná zkouška (NÚOV)  205 kB verze 1 3. 11. 2009 7:00 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  77 kB verze 1 6. 1. 2016 7:55 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  112 kB verze 1 16. 3. 2012 15:37 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  20 kB verze 1 8. 9. 2014 8:44 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  20 kB verze 1 8. 9. 2014 8:44 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  13 kB verze 1 8. 9. 2014 8:45 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  17 kB verze 1 17. 9. 2015 2:58 Učitelské listy
ą

Zobrazit Stáhnout
  8 kB verze 1 3. 3. 2016 11:44 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  109 kB verze 1 28. 5. 2011 1:37 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2752 kB verze 1 31. 12. 2015 3:40 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  571 kB verze 1 28. 9. 2013 4:04 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  100 kB verze 1 27. 8. 2012 11:31 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2635 kB verze 1 18. 11. 2015 1:19 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1406 kB verze 1 22. 10. 2016 0:51 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  19 kB verze 1 12. 12. 2013 7:08 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  67 kB verze 1 5. 4. 2014 1:00 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  202 kB verze 1 20. 1. 2016 7:33 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Klíčové schopnosti pro měnící se svět. Předloha společné zprávy Rady a Komise pro rok 2010 o pokroku při provádění pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“.  219 kB verze 1 17. 12. 2009 0:55 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  220 kB verze 1 24. 1. 2013 4:23 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  164 kB verze 1 5. 2. 2010 6:11 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  736 kB verze 1 26. 6. 2014 5:55 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Cílem této publikace je zmapovat trendy v českém vzdělávacím systému nejen z hlediska vzdělávacího, ale i demografického, ekonomického a v neposlední řadě také mezinárodního mezi školními roky 2003/04 a 2008/09 (u některých kapitol je toto období delší či kratší).  11730 kB verze 1 8. 2. 2010 14:57 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  827 kB verze 1 15. 2. 2012 14:33 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  403 kB verze 1 15. 2. 2012 14:34 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1108 kB verze 1 21. 2. 2019 0:15 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  195 kB verze 1 9. 12. 2012 4:21 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  121 kB verze 1 21. 2. 2019 0:09 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  32 kB verze 1 16. 4. 2015 0:48 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1220 kB verze 1 30. 8. 2014 0:55 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  491 kB verze 1 26. 8. 2013 8:03 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  287 kB verze 1 1. 9. 2012 1:37 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  79 kB verze 3 16. 5. 2013 7:55 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  137 kB verze 1 28. 4. 2012 6:20 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  259 kB verze 1 3. 10. 2009 5:07 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  348 kB verze 1 20. 9. 2014 3:34 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  3595 kB verze 1 7. 3. 2013 5:24 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  89 kB verze 1 28. 2. 2015 0:38 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  418 kB verze 2 5. 5. 2011 3:14 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  144 kB verze 1 14. 2. 2011 3:55 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  464 kB verze 1 5. 11. 2009 8:05 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  56 kB verze 1 5. 9. 2009 3:10 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  98 kB verze 1 8. 9. 2011 7:50 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  110 kB verze 1 29. 5. 2010 4:50 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Odpověď MŠMT ohledně metodického listu k DUM  26 kB verze 1 10. 11. 2011 7:29 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  149 kB verze 1 10. 9. 2013 12:10 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  296 kB verze 1 8. 2. 2012 12:43 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Dopis k zapojení do mezirezortního připomínkového řízení materiálu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a vyhlášky č. 274/2010 Sb.“.  112 kB verze 2 5. 1. 2011 0:35 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Soutěž Den informatiky  305 kB verze 1 7. 6. 2010 12:39 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Dopis náměstka MŠMT o vázání prostředků ONIV.  30 kB verze 1 2. 9. 2010 22:58 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
CERMAT: Dopis ředitelům škol ze dne 24. 9. 2009  177 kB verze 1 24. 9. 2009 9:03 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  114 kB verze 1 20. 2. 2012 8:58 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu  1197 kB verze 1 2. 3. 2011 23:32 janek.wagner@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu  1016 kB verze 1 2. 3. 2011 23:30 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
‎Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu‎  1018 kB verze 1 2. 3. 2011 23:38 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách  505 kB verze 1 28. 9. 2011 0:18 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Vnitrostátní strategie ČR v rámci projektu Ovoce do škol pro období od 1. srpna 2009 do 31. července 2010 - příklady doprovodných opatření  214 kB verze 1 25. 1. 2010 22:47 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r. 2010 č.j. 10 963/2010-28  178 kB verze 1 25. 5. 2010 12:33 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  189 kB verze 1 5. 6. 2009 0:12 admin@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  16 kB verze 1 25. 4. 2015 2:58 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  94 kB verze 1 17. 8. 2010 8:03 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  753 kB verze 1 10. 12. 2011 1:28 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  707 kB verze 1 10. 12. 2011 1:28 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1375 kB verze 1 5. 5. 2011 2:59 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011 - 201  2408 kB verze 1 16. 11. 2011 22:06 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  31 kB verze 1 4. 4. 2019 0:03 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
E.ON Energy Globe Award ČR  162 kB verze 1 25. 2. 2010 10:48 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  486 kB verze 1 16. 4. 2014 23:42 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Rizika internetové komunikace - brožura vzniklá v rámci projektu E-Nebezpečí pro učitele.   1240 kB verze 1 17. 8. 2010 4:19 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Energy Globe Award ČR 2009. V minulém ročníku v kategorii Mládež zvítězil projekt Západočeské univerzity v Plzni, kde realizovali myšlenku „Miniparku obnovitelných zdrojů energie“.   323 kB verze 1 25. 2. 2010 10:35 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  99 kB verze 1 6. 5. 2010 5:29 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  130 kB verze 1 6. 5. 2010 4:46 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  124 kB verze 1 6. 5. 2010 4:50 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  185 kB verze 1 6. 5. 2010 4:49 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  291 kB verze 1 23. 9. 2015 12:17 Učitelské listy
ċ

Stáhnout
  11054 kB verze 2 14. 11. 2010 14:33 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  96 kB verze 1 17. 5. 2011 7:48 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2036 kB verze 1 16. 2. 2013 5:29 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Finanční gramotnost – úlohy a metodika (obrázky a pracovní listy)  1546 kB verze 1 10. 1. 2010 4:22 admin@ceskaskola.cz
ć
Zobrazit Stáhnout
  1016 kB verze 1 7. 12. 2016 23:25 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Finanční gramotnost – úlohy a metodika  975 kB verze 1 10. 1. 2010 4:21 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Finanční gramotnost - úlohy a metodika  975 kB verze 1 26. 2. 2010 2:51 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
From Segregation to Inclusion,  3297 kB verze 1 29. 11. 2011 11:12 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  145 kB verze 1 10. 9. 2013 12:11 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  118 kB verze 1 12. 10. 2009 6:12 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Glosář vybraných pojmů v rámci terminologie NČI  249 kB verze 1 4. 10. 2009 3:39 admin@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  73 kB verze 1 16. 2. 2010 13:05 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pramen: STEM/MARK, Sociologický výzkum pro MŠMT, Akce RODINA – Rodiče o škole a vzdělávání, 4/2009, 583 respondentú  97 kB verze 1 19. 12. 2009 22:55 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  286 kB verze 1 29. 6. 2017 3:41 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  1625 kB verze 1 6. 2. 2010 3:31 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
HARMONOGRAM PŘÍPRAVY REFORMY MZ - Materiál pro jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR  482 kB verze 1 26. 1. 2010 7:18 janek.wagner@ceskaskola.cz
ą

Zobrazit Stáhnout
  113 kB verze 1 23. 2. 2012 0:57 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  278 kB verze 1 20. 9. 2014 3:28 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zdeněk Helus: Spirituální dimenze osobnosti – výzva pro současnou pedagogiku  183 kB verze 1 22. 11. 2011 0:41 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  76 kB verze 1 12. 11. 2011 3:06 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  228 kB verze 1 25. 7. 2016 1:21 Učitelské listy
Ć

Stáhnout
  14793 kB verze 1 11. 2. 2016 12:28 Janek Wagner
Ć

Stáhnout
  2685 kB verze 1 11. 2. 2016 12:25 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  42 kB verze 1 11. 5. 2014 6:57 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Ochrana člověka za mimořádných událostí - Hlavní závěry ze 4. kola Rychlých šetření 2009  575 kB verze 2 21. 2. 2010 0:31 admin@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  21 kB verze 1 13. 2. 2016 4:17 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  12 kB verze 1 22. 1. 2015 4:03 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  66 kB verze 1 17. 8. 2010 7:58 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Homofobie v žákovských kolektivech  613 kB verze 1 29. 1. 2010 10:20 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1544 kB verze 1 31. 12. 2017 6:25 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  404 kB verze 1 22. 9. 2009 7:27 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Metodická příručka s názvem "Hrozby neonacismu - Příležitosti demokracie", kterou vydalo občanské sdružení Asi-milování.   4890 kB verze 1 21. 5. 2010 5:15 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1126 kB verze 1 22. 3. 2018 5:02 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  3085 kB verze 1 14. 1. 2017 2:51 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  692 kB verze 1 20. 5. 2015 8:38 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  3136 kB verze 1 15. 12. 2011 10:40 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  59 kB verze 1 29. 5. 2010 3:24 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2507 kB verze 1 4. 6. 2012 23:15 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
ICT ve škole – metodická příručka  1017 kB verze 1 1. 3. 2010 11:56 admin@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  72 kB verze 1 3. 4. 2014 3:02 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  341 kB verze 1 15. 8. 2011 4:24 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Odůvodnění Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a vyhlášky č. 274/2010 Sb.  62 kB verze 1 5. 1. 2011 0:41 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a vyhlášky č. 274/2010 Sb.  616 kB verze 1 5. 1. 2011 0:38 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  229 kB verze 1 18. 3. 2010 12:29 admin@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  13674 kB verze 1 17. 3. 2016 8:27 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Intel ISEF   302 kB verze 1 10. 5. 2010 2:50 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Předkládací zpráva materiálu „Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a vyhlášky č. 274/2010 Sb.“.  32 kB verze 1 5. 1. 2011 0:36 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Promítnutí změn ve vyhlášce č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb. a vyhlášky č. 274/2010 Sb.  938 kB verze 1 5. 1. 2011 0:44 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  70 kB verze 1 11. 10. 2010 8:00 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  16558 kB verze 1 8. 1. 2015 2:49 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  483 kB verze 1 1. 11. 2013 1:17 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  117 kB verze 2 12. 9. 2013 13:28 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  3520 kB verze 1 12. 1. 2015 0:44 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  317 kB verze 1 26. 11. 2015 5:36 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  3233 kB verze 1 19. 12. 2015 3:09 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  922 kB verze 1 28. 6. 2011 8:13 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  71 kB verze 1 19. 5. 2014 6:39 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  86 kB verze 1 10. 10. 2011 8:27 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Jazyková a literární soutěž  493 kB verze 1 29. 9. 2010 0:43 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zastoupení Evropské komise a Sdružení pro příležitosti mladých migrantů (META) pořádají jazykovou a literární soutěž  493 kB verze 1 29. 9. 2010 0:35 janek.wagner@ceskaskola.cz
ć
Zobrazit Stáhnout
  295 kB verze 1 24. 11. 2016 2:59 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1357 kB verze 1 23. 8. 2015 23:43 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  143 kB verze 1 10. 9. 2013 12:11 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  847 kB verze 1 5. 12. 2011 4:31 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Tato publikace zahrnuje okolo 250 iniciativ „Learning 2.0“ jak v rámci Evropy, tak i ostatního světa.  898 kB verze 1 23. 10. 2009 15:50 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  730 kB verze 1 17. 10. 2013 10:44 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Kalendář maturitní generálky MAG´10 - grafické znázornění ve formátu PDF  29 kB verze 1 7. 1. 2010 6:40 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Maturitní kalendář 2011 – jarní zkušební období  279 kB verze 1 11. 9. 2010 9:03 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Maturitní kalendář 2011 – podzimní zkušební období  263 kB verze 1 11. 9. 2010 9:03 janek.wagner@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  16 kB verze 1 4. 11. 2015 4:46 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1287 kB verze 1 1. 6. 2017 3:41 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  288 kB verze 1 22. 6. 2015 12:13 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  171 kB verze 1 26. 11. 2015 5:37 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  60 kB verze 1 25. 8. 2014 8:21 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  145 kB verze 1 10. 9. 2013 12:11 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  185 kB verze 1 17. 8. 2010 7:33 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  260 kB verze 1 28. 5. 2012 1:53 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1090 kB verze 1 28. 5. 2012 1:54 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  675 kB verze 1 28. 5. 2012 1:54 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  45 kB verze 1 29. 12. 2014 4:22 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  66 kB verze 1 17. 4. 2011 6:28 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  221 kB verze 1 27. 6. 2014 3:05 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  31 kB verze 1 22. 4. 2012 10:06 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  103 kB verze 1 17. 5. 2012 7:12 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  273 kB verze 1 1. 11. 2011 11:49 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  445 kB verze 1 14. 9. 2013 0:55 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  136 kB verze 1 4. 7. 2012 22:43 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  125 kB verze 1 4. 7. 2012 22:43 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  148 kB verze 1 4. 7. 2012 22:43 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Nulté číslo občasníku Krajiny češtiny, který vychází v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí a slouží ke sdílení infromací učitelů působících u krajanských komunit a lektorů českého jazyka literatury na univerzitách v zahraničí.  3771 kB verze 1 1. 1. 2010 7:47 admin@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  3379 kB verze 1 18. 5. 2017 8:57 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  621 kB verze 1 9. 11. 2016 23:54 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  178 kB verze 1 11. 12. 2014 1:34 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  302 kB verze 1 4. 5. 2015 3:54 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  88 kB verze 1 30. 6. 2010 10:24 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací  249 kB verze 1 22. 2. 2010 23:23 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  841 kB verze 1 9. 2. 2017 3:29 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  58 kB verze 1 24. 11. 2016 3:00 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Workshop projektu IMAGINE(LLP) - Game Based Learning - pozvánka  310 kB verze 1 30. 5. 2010 21:12 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Evropský týden IT dovedností 2010  442 kB verze 1 19. 12. 2009 23:23 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Leták soutěže U4energy   177 kB verze 1 25. 10. 2010 0:18 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  755 kB verze 1 2. 2. 2016 1:35 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Literární soutěž mezinárodního Festivalu spisovatelů Praha a společnosti Google o Cenu Waltera Sernera na téma Život je hledání   376 kB verze 1 4. 3. 2010 4:32 admin@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  112 kB verze 1 31. 12. 2009 5:11 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  599 kB verze 1 19. 6. 2012 5:29 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  15 kB verze 1 2. 12. 2014 5:29 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  615 kB verze 2 17. 10. 2013 10:45 Učitelské listy
ą

Zobrazit Stáhnout
  7 kB verze 1 8. 3. 2012 9:34 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  46 kB verze 1 2. 6. 2011 4:54 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  181 kB verze 1 10. 10. 2011 8:28 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  189 kB verze 1 28. 10. 2011 7:51 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  51 kB verze 1 8. 11. 2014 0:35 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  29 kB verze 1 6. 5. 2010 5:48 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  463 kB verze 1 29. 5. 2010 7:42 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2448 kB verze 1 11. 7. 2013 3:37 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pozvánka k veřejné diskusi Česká škola - jen pro zdravé a bílé?  93 kB verze 1 27. 11. 2010 23:32 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  3389 kB verze 1 15. 10. 2011 0:54 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Maturitní zpravodaj 6/2009  1538 kB verze 1 10. 6. 2009 14:14 admin@ceskaskola.cz
ć
Zobrazit Stáhnout
  789 kB verze 1 26. 11. 2015 5:37 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  123 kB verze 1 7. 12. 2009 6:35 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  839 kB verze 1 1. 3. 2019 11:38 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1162 kB verze 1 1. 3. 2019 11:37 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Mediainfo Česká škola  422 kB verze 1 26. 4. 2010 3:46 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Mediainfo Computer Press 2009  4484 kB verze 1 5. 10. 2009 7:25 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  3964 kB verze 1 19. 3. 2015 7:59 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
EU peníze školám: Možnosti sdílení DUM na Metodickém portále www.rvp.cz  529 kB verze 1 15. 6. 2011 12:15 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1161 kB verze 1 14. 5. 2017 10:58 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1017 kB verze 1 5. 11. 2012 7:40 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  407 kB verze 1 1. 9. 2009 12:59 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  66 kB verze 1 9. 5. 2011 3:04 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  100 kB verze 1 30. 3. 2013 1:46 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1688 kB verze 2 28. 5. 2012 1:53 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  264 kB verze 1 20. 10. 2011 0:53 Učitelské listy
ą

Zobrazit Stáhnout
  3815 kB verze 1 3. 4. 2014 2:43 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  57 kB verze 1 27. 10. 2012 5:14 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Ivona Dömischová: Motivační kartičky  249 kB verze 1 17. 12. 2009 0:37 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  3431 kB verze 1 26. 6. 2014 3:12 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  115 kB verze 1 6. 1. 2016 7:54 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  95 kB verze 1 28. 1. 2010 13:10 janek.wagner@ceskaskola.cz
ć
Zobrazit Stáhnout
  1918 kB verze 1 11. 7. 2013 3:37 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  841 kB verze 1 21. 2. 2019 0:10 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  3107 kB verze 1 16. 11. 2016 11:40 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Dotační program tvorby, výroby a distribuce speciálních učebnic pro žáky se zdravotním postižením v roce 2010  265 kB verze 1 20. 12. 2009 9:58 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Platné znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. červenci 2010  141 kB verze 1 27. 11. 2010 3:32 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Platné znění zákona o pedagogických pracovnících k 1. červenci 2010  197 kB verze 1 27. 11. 2010 3:31 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1486 kB verze 1 28. 10. 2017 3:51 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Dopis CERMAT ohledně banky pracovních listů z ČJ  73 kB verze 1 1. 3. 2011 9:16 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Výsledky maturitní zkoušky v obou termínech 2011 - prezentace MŠMT/CERMAT  298 kB verze 1 3. 10. 2011 2:16 Janek Wagner
ć
Zobrazit Stáhnout
Výsledky maturitní zkoušky v obou termínech 2011 - prezentace MŠMT/CERMAT  246 kB verze 1 3. 10. 2011 2:10 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2402 kB verze 1 31. 5. 2012 0:10 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  11 kB verze 1 25. 4. 2015 3:05 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pozvánka na besedu NAŠE MINULOST společnosti Člověk v tísni  436 kB verze 1 29. 11. 2010 8:28 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Petr Naske (JSI): Škola bez učebnic (prezentace z konference Škola i bez učebnic)  230 kB verze 1 2. 5. 2011 0:28 janek.wagner@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  4809 kB verze 1 26. 6. 2014 3:41 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  59 kB verze 1 23. 2. 2014 12:18 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  103 kB verze 1 7. 5. 2012 8:52 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  48 kB verze 1 4. 3. 2017 4:26 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1356 kB verze 1 8. 2. 2012 1:36 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  21 kB verze 1 13. 2. 2016 4:25 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  590 kB verze 1 15. 3. 2014 3:43 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2647 kB verze 1 4. 11. 2014 3:07 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  3182 kB verze 1 30. 6. 2009 10:28 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  191 kB verze 1 11. 3. 2010 4:51 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2010  333 kB verze 1 3. 6. 2010 9:52 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  54 kB verze 1 19. 7. 2011 2:14 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  201 kB verze 2 26. 1. 2011 5:49 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  201 kB verze 1 26. 1. 2011 5:51 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  264 kB verze 1 10. 2. 2016 6:10 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  324 kB verze 1 12. 2. 2017 12:46 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  112 kB verze 1 20. 2. 2018 11:54 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  144 kB verze 1 9. 2. 2019 1:52 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  801 kB verze 1 12. 2. 2021 3:49 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  765 kB verze 1 10. 2. 2022 2:42 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  590 kB verze 1 11. 2. 2020 3:18 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  129 kB verze 1 8. 5. 2015 4:36 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  539 kB verze 1 12. 5. 2016 8:55 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  142 kB verze 1 20. 5. 2017 3:14 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  90 kB verze 1 12. 5. 2018 2:41 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  158 kB verze 1 12. 5. 2019 0:53 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  470 kB verze 1 13. 5. 2021 3:32 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  684 kB verze 1 15. 5. 2022 11:30 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  60 kB verze 1 6. 6. 2015 1:38 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  98 kB verze 1 22. 6. 2017 3:57 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  86 kB verze 1 23. 6. 2018 3:32 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  95 kB verze 1 15. 6. 2020 3:24 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  509 kB verze 1 10. 6. 2021 5:20 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  607 kB verze 1 10. 6. 2022 4:04 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  187 kB verze 1 13. 6. 2019 1:58 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  81 kB verze 1 7. 4. 2015 9:38 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  243 kB verze 1 12. 3. 2016 3:57 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  304 kB verze 1 13. 3. 2017 6:07 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  95 kB verze 1 8. 3. 2018 3:40 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  146 kB verze 1 7. 3. 2019 6:25 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  519 kB verze 1 9. 3. 2020 1:28 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  45 kB verze 1 14. 3. 2021 5:03 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  644 kB verze 1 16. 3. 2022 4:49 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  877 kB verze 1 7. 5. 2009 0:32 Neznámý uživatel
ċ

Zobrazit Stáhnout
  110 kB verze 1 7. 4. 2015 6:39 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  235 kB verze 1 2. 4. 2016 7:12 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  154 kB verze 1 17. 4. 2017 3:28 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  102 kB verze 1 9. 4. 2018 7:22 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  45 kB verze 1 13. 4. 2019 3:15 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  447 kB verze 1 10. 4. 2021 3:57 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  623 kB verze 1 8. 4. 2022 5:27 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  71 kB verze 1 13. 5. 2020 23:53 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  242 kB verze 1 10. 12. 2015 4:08 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  138 kB verze 1 10. 12. 2016 0:23 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  157 kB verze 2 8. 12. 2018 1:14 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  157 kB verze 1 10. 1. 2019 0:26 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  331 kB verze 1 14. 12. 2020 4:40 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  592 kB verze 1 11. 12. 2021 0:53 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  715 kB verze 1 13. 12. 2022 7:00 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  609 kB verze 1 21. 12. 2019 0:22 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  786 kB verze 1 12. 1. 2021 4:42 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  220 kB verze 1 10. 10. 2015 3:23 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  349 kB verze 1 13. 10. 2016 3:51 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  156 kB verze 1 20. 10. 2017 5:28 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  496 kB verze 1 12. 10. 2019 0:39 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  108 kB verze 1 10. 10. 2020 0:24 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  764 kB verze 1 10. 10. 2020 0:26 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  537 kB verze 1 10. 10. 2021 5:42 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  799 kB verze 1 10. 10. 2022 5:32 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  129 kB verze 1 13. 10. 2018 0:19 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  342 kB verze 2 2. 7. 2016 7:19 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  142 kB verze 1 20. 4. 2011 4:18 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  174 kB verze 1 12. 11. 2015 4:39 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  141 kB verze 1 10. 11. 2016 7:39 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  142 kB verze 1 17. 11. 2017 7:55 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  119 kB verze 1 10. 11. 2018 0:47 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  494 kB verze 1 9. 11. 2019 0:22 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  571 kB verze 1 11. 11. 2021 10:56 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  746 kB verze 1 11. 11. 2022 3:30 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  79 kB verze 1 11. 11. 2020 3:42 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  135 kB verze 1 13. 9. 2015 6:20 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  246 kB verze 1 10. 9. 2016 10:53 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  108 kB verze 1 23. 9. 2017 4:21 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  98 kB verze 1 16. 9. 2018 6:51 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  505 kB verze 1 14. 9. 2019 1:23 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  714 kB verze 1 10. 9. 2020 7:18 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  554 kB verze 1 10. 9. 2021 4:39 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  653 kB verze 1 12. 9. 2022 8:42 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  73 kB verze 1 23. 7. 2015 6:23 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  81 kB verze 1 9. 8. 2018 3:27 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  98 kB verze 1 11. 7. 2020 1:04 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  922 kB verze 1 23. 7. 2020 0:45 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  861 kB verze 1 10. 7. 2021 4:30 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  612 kB verze 1 8. 7. 2022 7:25 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  270 kB verze 1 8. 1. 2016 8:18 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  286 kB verze 1 14. 1. 2017 5:07 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  176 kB verze 1 20. 1. 2018 3:25 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  130 kB verze 1 10. 1. 2019 0:25 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  545 kB verze 1 9. 1. 2020 4:24 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  734 kB verze 1 10. 1. 2022 3:26 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  739 kB verze 1 10. 1. 2023 7:34 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  96 kB verze 1 10. 8. 2015 2:56 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  333 kB verze 1 13. 8. 2016 8:39 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  170 kB verze 1 14. 8. 2017 4:53 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  150 kB verze 1 9. 8. 2018 3:29 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  170 kB verze 1 8. 8. 2019 4:23 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  119 kB verze 1 10. 8. 2020 4:56 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  608 kB verze 1 10. 8. 2021 4:22 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  630 kB verze 1 10. 8. 2022 6:53 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  735 kB verze 1 22. 9. 2010 10:28 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  645 kB verze 1 19. 7. 2011 1:59 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Platné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením změn navrhovaných změn a doplnění  73 kB verze 1 29. 4. 2011 4:51 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Co četly v roce 2008 české děti  9722 kB verze 1 14. 11. 2009 2:54 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  3422 kB verze 1 22. 3. 2017 23:48 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zpráva o nezaměstnanosti čerstvých absolventů škol ke konci dubna 2011  497 kB verze 1 21. 7. 2011 7:00 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  85 kB verze 1 2. 12. 2014 4:42 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  190 kB verze 1 21. 1. 2012 6:21 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Novela školského zákona tzv. "odkladová"  124 kB verze 1 23. 10. 2009 8:09 admin@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  20 kB verze 1 24. 12. 2012 4:31 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1619 kB verze 1 7. 5. 2012 2:26 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Opatření ministra, kterým se vydává dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělání a vzdělání v konzervatoři kategorie stupně vzdělání M o odložení závaznosti výše hodnot ukazatele H uvedených v rámcových vzdělávacích programech oborů středního vzdělání a vzdělání v konzervatoři.  139 kB verze 1 1. 12. 2011 3:13 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Audit Opencard  474 kB verze 1 18. 12. 2009 0:20 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  297 kB verze 1 12. 10. 2015 12:17 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  613 kB verze 1 7. 9. 2010 7:12 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  977 kB verze 1 21. 2. 2019 0:11 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  15 kB verze 1 26. 2. 2015 8:49 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  335 kB verze 1 19. 2. 2015 0:27 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  110 kB verze 1 7. 10. 2010 5:02 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  2196 kB verze 1 28. 2. 2015 0:43 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  29 kB verze 1 17. 6. 2010 5:44 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  108 kB verze 1 13. 1. 2011 4:31 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  115 kB verze 1 7. 10. 2009 9:02 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  315 kB verze 1 26. 11. 2015 5:38 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  726 kB verze 1 18. 2. 2012 14:37 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Konference Počítač ve škole 2010  1043 kB verze 1 15. 2. 2010 1:40 admin@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  67 kB verze 1 24. 12. 2016 3:43 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  38 kB verze 1 6. 12. 2010 3:24 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Petice za odklad státních maturit  59 kB verze 1 25. 5. 2009 8:39 admin@ceskaskola.cz
ą

Zobrazit Stáhnout
  480 kB verze 1 24. 12. 2010 2:40 Učitelské listy
ą

Zobrazit Stáhnout
  1555 kB verze 1 22. 12. 2011 12:32 Učitelské listy
ą

Zobrazit Stáhnout
  4227 kB verze 1 24. 12. 2012 4:24 Učitelské listy
ą

Zobrazit Stáhnout
  687 kB verze 1 21. 12. 2013 3:41 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  725 kB verze 1 26. 11. 2015 5:38 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Dopis Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR ve věci Projektu internetizace knihoven  331 kB verze 1 19. 7. 2011 4:24 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Materiál s názvem „Ukončení Projektu internetizace knihoven“, který zpracovalo Ministerstvo vnitra.  187 kB verze 1 19. 7. 2011 4:30 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
RVP pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze - srpen 2009  2205 kB verze 1 12. 8. 2009 0:31 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Expozice Planeta Eden: Svět zítřka v socialistickém Československu v letech 1948–1978 představí od návštěvníkům Centra současného umění DOX vize budoucnosti v umění a populární kultuře poválečného Československa.   1505 kB verze 1 16. 9. 2010 21:07 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  104 kB verze 1 17. 8. 2010 7:45 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  217 kB verze 1 16. 10. 2018 15:57 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  61 kB verze 1 11. 9. 2013 0:07 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  180 kB verze 1 22. 9. 2011 10:04 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  103 kB verze 1 2. 6. 2009 9:49 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  96 kB verze 1 24. 2. 2014 3:35 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  60 kB verze 1 2. 5. 2013 6:26 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1180 kB verze 1 6. 6. 2015 1:18 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  257 kB verze 1 6. 7. 2017 11:05 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  136 kB verze 1 2. 12. 2013 1:27 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  68 kB verze 1 5. 5. 2011 2:59 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  59 kB verze 1 17. 8. 2010 7:34 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  337 kB verze 1 25. 8. 2014 8:03 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  594 kB verze 1 28. 9. 2013 4:04 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  79 kB verze 1 16. 2. 2013 5:29 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  93 kB verze 3 22. 9. 2010 10:47 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  227 kB verze 1 6. 1. 2016 7:54 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  514 kB verze 1 5. 6. 2009 0:12 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  305 kB verze 1 2. 4. 2012 22:40 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  27 kB verze 1 12. 10. 2015 12:14 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pozvánka na semináře Přírodovědný inspiromat  163 kB verze 1 20. 1. 2012 7:18 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Kurz „Dvakrát měř, jednou řež“ aneb co s průřezovým tématem MKV?   314 kB verze 1 19. 10. 2009 12:14 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  103 kB verze 1 4. 4. 2012 10:28 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  226 kB verze 1 13. 10. 2014 12:22 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  194 kB verze 1 23. 3. 2012 13:22 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  203 kB verze 1 4. 4. 2012 10:36 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  246 kB verze 1 18. 3. 2010 12:29 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  106 kB verze 1 10. 3. 2014 7:58 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  35 kB verze 1 24. 2. 2014 3:44 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  701 kB verze 1 7. 5. 2012 2:24 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  739 kB verze 1 7. 5. 2012 2:24 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  729 kB verze 1 7. 5. 2012 2:24 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  720 kB verze 1 7. 5. 2012 2:25 Janek Wagner
ċ

Zobrazit
  24. 10. 2009 2:37 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  122 kB verze 1 20. 1. 2016 7:33 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  122 kB verze 1 20. 1. 2016 7:49 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  32 kB verze 1 24. 2. 2011 3:10 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  53 kB verze 1 17. 8. 2010 7:51 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  198 kB verze 1 6. 8. 2015 2:52 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  390 kB verze 1 8. 1. 2013 7:00 Učitelské listy
Ĉ
Zobrazit Stáhnout
  51 kB verze 1 8. 6. 2013 2:58 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  1157 kB verze 1 10. 12. 2011 1:29 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  628 kB verze 1 6. 5. 2014 5:57 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1342 kB verze 1 13. 9. 2012 7:44 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  461 kB verze 1 17. 11. 2016 10:14 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  46 kB verze 1 20. 3. 2014 6:52 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  152 kB verze 1 16. 10. 2010 6:19 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Příručka nezaměstnaného v roce 2010  1788 kB verze 1 12. 1. 2010 5:24 janek.wagner@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  133 kB verze 1 9. 1. 2014 6:02 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  471 kB verze 1 25. 11. 2011 13:12 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  295 kB verze 1 16. 2. 2013 5:48 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  128 kB verze 1 8. 1. 2015 2:50 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  378 kB verze 1 1. 3. 2019 11:37 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  53 kB verze 1 2. 11. 2015 1:20 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  23 kB verze 1 1. 12. 2011 13:24 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Workshop projektu IMAGINE(LLP) - Game Based Learning - program  305 kB verze 1 30. 5. 2010 21:12 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Projektová dokumentace Automatizované testování 5. a 9. tříd základních škol   1360 kB verze 2 27. 10. 2011 12:30 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  21 kB verze 1 8. 10. 2017 7:37 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  187 kB verze 1 3. 5. 2014 3:09 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  466 kB verze 1 10. 12. 2011 8:05 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  67 kB verze 1 23. 3. 2012 13:22 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Průzkum společnost Intel mezi učiteli – data  689 kB verze 1 28. 1. 2010 12:50 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  1070 kB verze 1 28. 1. 2010 4:10 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  67 kB verze 1 13. 6. 2009 4:34 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
Prezentace z TK MŠMT 1. 9. 2010  265 kB verze 1 31. 8. 2010 22:33 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  5821 kB verze 2 29. 9. 2010 4:48 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  125 kB verze 1 11. 3. 2010 3:27 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  43 kB verze 1 11. 3. 2010 3:27 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  24 kB verze 1 11. 3. 2010 3:30 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  29 kB verze 1 11. 3. 2010 3:28 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  2085 kB verze 1 17. 4. 2011 6:37 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  61 kB verze 1 30. 10. 2010 4:00 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2832 kB verze 1 28. 6. 2010 13:43 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  11 kB verze 1 25. 4. 2015 3:00 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  7783 kB verze 1 16. 10. 2014 1:12 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  16 kB verze 1 22. 4. 2012 10:07 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  384 kB verze 1 22. 4. 2012 10:07 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1685 kB verze 1 22. 4. 2012 10:17 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  55 kB verze 1 7. 5. 2016 0:12 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  88 kB verze 1 5. 5. 2011 1:16 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  51 kB verze 1 7. 5. 2016 0:13 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  463 kB verze 1 25. 8. 2010 9:38 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv k postupu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve věci uvádění prospěchu z nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky na vysvědčení  60 kB verze 1 4. 6. 2011 5:13 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Sdělení MŠMT k termínům konání společné části maturitní zkoušky  344 kB verze 1 11. 9. 2010 9:04 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  121 kB verze 1 6. 8. 2011 4:45 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  497 kB verze 1 10. 3. 2014 8:10 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  74 kB verze 1 28. 7. 2011 3:54 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  81 kB verze 1 6. 2. 2010 3:25 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  83 kB verze 1 1. 9. 2009 12:59 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
SEXUÁLNÍ VÝCHOVA - vybraná témata; Výchova ke zdraví; Příručka pro učitele  955 kB verze 1 28. 9. 2011 0:16 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
EU peníze školám: Seznam základních škol a počet žáků pro školní rok 2010/2011  606 kB verze 1 19. 12. 2010 8:30 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ĉ
Zobrazit Stáhnout
EU peníze školám: Seznam základních škol a počet žáků pro školní rok 2010/2011  927 kB verze 1 19. 12. 2010 8:27 janek.wagner@ceskaskola.cz
ą

Zobrazit Stáhnout
  851 kB verze 1 20. 12. 2014 0:59 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  112 kB verze 1 20. 12. 2014 1:19 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1419 kB verze 1 23. 4. 2012 6:07 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  54 kB verze 1 25. 4. 2015 3:07 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
Jarní termín maturitní zkoušky 2011 - Signální výsledky a základní poznatky, informace pro školy - prezentace Pavla Zeleného  456 kB verze 1 16. 9. 2011 10:32 Janek Wagner
ć
Zobrazit Stáhnout
Jarní termín maturitní zkoušky 2011 - Signální výsledky a základní poznatky, informace pro školy - prezentace Pavla Zeleného  293 kB verze 1 16. 9. 2011 10:26 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  494 kB verze 1 23. 5. 2012 3:13 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  597 kB verze 1 23. 5. 2012 3:13 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Stanovisko SKAV k problémům kázně ve školách  173 kB verze 1 2. 5. 2011 10:13 janek.wagner@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  25 kB verze 1 22. 3. 2017 23:48 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1264 kB verze 1 24. 10. 2015 2:33 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Karel Klatovský: Windows Live SkyDrive nejen pro školy  2979 kB verze 1 30. 1. 2012 7:15 Janek Wagner
ċ

Stáhnout
Karel Klatovský: Windows Live SkyDrive nejen pro školy  5 kB verze 1 30. 1. 2012 7:11 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  310 kB verze 1 10. 3. 2014 8:20 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2298 kB verze 1 14. 2. 2017 12:46 Učitelské listy
ċ

Zobrazit
  24. 10. 2009 2:38 admin@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  370 kB verze 1 29. 4. 2016 1:39 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/2011   773 kB verze 1 6. 5. 2010 23:21 janek.wagner@ceskaskola.cz
ą

Zobrazit Stáhnout
  420 kB verze 1 10. 10. 2011 8:23 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  558 kB verze 1 16. 6. 2016 11:09 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  325 kB verze 1 12. 11. 2011 3:07 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  45 kB verze 1 26. 5. 2009 13:41 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  49 kB verze 1 11. 3. 2010 3:02 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  39 kB verze 1 9. 11. 2010 0:30 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  907 kB verze 1 22. 5. 2015 11:04 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Standardy - anglický jazyk - 2. část - 11. 7. 2011  164 kB verze 1 11. 7. 2011 8:50 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Standardy - anglický jazyk - 1. část - 11. 7. 2011  1687 kB verze 1 11. 7. 2011 8:49 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Standardy - český jazyk a literatura - 11. 7. 2011  973 kB verze 1 11. 7. 2011 8:47 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Standardy - Matematika - 11. 7. 2011  914 kB verze 1 11. 7. 2011 8:48 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  13698 kB verze 1 22. 11. 2014 3:34 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Finální souhrn diskuze, který obsahuje údaje o návštěvnosti, obsahovou analýzu diskuzních příspěvků a vyhodnocení dotazníků, a který byl zaslán na MŠMT  259 kB verze 1 28. 2. 2011 5:52 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  683 kB verze 1 20. 1. 2016 7:33 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  38 kB verze 1 20. 10. 2009 8:14 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  193 kB verze 1 4. 10. 2014 4:41 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  44 kB verze 1 12. 3. 2010 13:49 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  18 kB verze 1 17. 1. 2012 12:53 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  72 kB verze 1 17. 1. 2012 12:53 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  14 kB verze 1 30. 8. 2014 1:06 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  24 kB verze 1 12. 12. 2013 7:08 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  112 kB verze 1 11. 11. 2013 0:54 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  265 kB verze 1 26. 11. 2015 5:38 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
EU peníze školám: Předložené a schválené projekty k 30. 9. 2010  524 kB verze 1 4. 10. 2010 17:04 janek.wagner@ceskaskola.cz
ć
Zobrazit Stáhnout
  8170 kB verze 1 28. 3. 2015 0:47 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  78 kB verze 1 29. 9. 2010 4:33 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  708 kB verze 1 28. 3. 2015 0:37 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Studie sdružení "Než zazvoní" mezi žáky devátých tříd ZŠ a jejich rodiči - rozhodování o střední škole je nahodilé   605 kB verze 1 16. 12. 2011 8:12 Janek Wagner
ć
Zobrazit Stáhnout
  637 kB verze 1 18. 11. 2016 23:47 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  60 kB verze 1 25. 4. 2015 3:03 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2587 kB verze 1 12. 10. 2019 0:26 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  59 kB verze 1 30. 5. 2009 4:46 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  45 kB verze 1 7. 5. 2009 5:57 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  43 kB verze 1 21. 5. 2009 4:34 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  24 kB verze 1 24. 12. 2012 4:37 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  505 kB verze 1 26. 11. 2015 5:38 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  2377 kB verze 1 13. 9. 2012 7:42 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků (tisková zpráva)  164 kB verze 1 8. 10. 2009 22:50 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Testování 5. a 9. tříd - otázky a odpovědi  130 kB verze 1 29. 11. 2011 10:29 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Standardy - Anglický jazyk  543 kB verze 1 28. 11. 2011 9:49 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Standardy - český jazyk  413 kB verze 1 28. 11. 2011 9:50 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Standardy - Matematika  592 kB verze 1 28. 11. 2011 9:49 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  817 kB verze 1 25. 6. 2015 2:53 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  42 kB verze 1 30. 4. 2015 3:00 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  658 kB verze 1 10. 2. 2010 14:38 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  596 kB verze 1 17. 10. 2013 10:44 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  506 kB verze 1 12. 10. 2013 0:51 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  106 kB verze 1 13. 2. 2016 4:04 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  245 kB verze 1 17. 10. 2013 10:45 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  1139 kB verze 1 12. 10. 2013 0:51 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  24 kB verze 1 26. 11. 2015 4:39 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  20 kB verze 1 26. 11. 2015 4:39 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  22 kB verze 1 26. 11. 2015 4:39 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  23 kB verze 1 26. 11. 2015 4:39 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  486 kB verze 1 22. 3. 2016 4:51 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  468 kB verze 1 24. 1. 2015 1:14 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  477 kB verze 1 7. 10. 2009 9:18 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Pozvánka na HP Truck show dne 7. 10. 2010 v Praze  858 kB verze 1 3. 10. 2010 23:54 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1781 kB verze 1 19. 9. 2016 8:16 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  1 kB verze 1 22. 3. 2016 8:15 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Tisková zpráva Fraus - Odborníci varují: Učitelé a žáci jsou až příliš závislí na internetu  348 kB verze 1 24. 5. 2010 12:40 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  596 kB verze 1 14. 2. 2011 3:55 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  389 kB verze 1 23. 2. 2016 10:58 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Mladí lidé chtějí dosáhnout co nejvyššího vzdělání, učební obory přesto začínají být pro žáky znovu atraktivní   396 kB verze 1 30. 3. 2011 0:25 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  700 kB verze 1 29. 4. 2016 1:18 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  40 kB verze 1 4. 5. 2015 3:52 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  320 kB verze 1 26. 1. 2017 8:18 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Program konference Učitel v informační síti 2011  1507 kB verze 1 2. 11. 2010 3:50 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  4073 kB verze 1 4. 11. 2014 7:27 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  26 kB verze 1 13. 2. 2016 4:19 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  58 kB verze 1 14. 2. 2015 0:23 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  59 kB verze 1 14. 2. 2015 0:23 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  55 kB verze 1 14. 2. 2015 0:25 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  60 kB verze 1 14. 2. 2015 0:23 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  63 kB verze 1 14. 2. 2015 0:24 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  62 kB verze 1 14. 2. 2015 0:24 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  62 kB verze 1 14. 2. 2015 0:24 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  586 kB verze 1 23. 5. 2012 2:30 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  315 kB verze 1 28. 2. 2015 0:47 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  46 kB verze 1 29. 5. 2010 5:29 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  1983 kB verze 1 28. 10. 2011 5:39 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  4785 kB verze 1 7. 4. 2011 4:40 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/2011   463 kB verze 1 3. 6. 2010 4:35 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/2011  694 kB verze 1 3. 6. 2010 4:36 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  59 kB verze 1 3. 5. 2014 5:24 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  185 kB verze 1 22. 11. 2010 8:52 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  569 kB verze 1 29. 4. 2015 12:31 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Volební stížnost k volbám do zastupitelstva Hlavního města Prahy 2010   269 kB verze 1 27. 10. 2010 7:38 janek.wagner@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  200 kB verze 1 24. 5. 2014 0:29 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  399 kB verze 1 6. 6. 2012 4:20 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  174 kB verze 1 24. 8. 2016 12:28 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2012   450 kB verze 1 18. 10. 2011 21:38 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Program MŠMT na podporu integrace romské menšiny a inkluzivních škol  528 kB verze 1 21. 11. 2011 4:11 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Malá maturitní vyhláška  86 kB verze 1 11. 9. 2010 9:04 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.  236 kB verze 1 10. 1. 2012 8:58 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Používání učebnic dějepisu v praxi - vyhodnocení průzkumu  276 kB verze 1 10. 1. 2010 5:41 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1906 kB verze 1 12. 4. 2021 7:51 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  60 kB verze 1 9. 11. 2009 4:51 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  169 kB verze 2 26. 1. 2012 3:25 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  26 kB verze 1 9. 3. 2010 10:46 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  350 kB verze 1 21. 12. 2013 5:33 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  123 kB verze 1 18. 5. 2017 1:23 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  486 kB verze 1 13. 10. 2012 5:23 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  2280 kB verze 1 13. 2. 2012 6:20 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  43 kB verze 1 24. 11. 2012 2:06 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  693 kB verze 1 12. 6. 2012 20:38 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Kyberšikana u českých dětí - závěry z výzkumného šetření projektu E-Bezpečí a Centra PRVOK   944 kB verze 1 3. 2. 2010 13:04 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1986 kB verze 1 27. 6. 2016 6:27 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Kyberšikana dětí  910 kB verze 1 23. 2. 2010 11:47 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2008 - 1. část  7493 kB verze 1 12. 12. 2009 2:12 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ČR v roce 2008 - 2. část  2064 kB verze 1 12. 12. 2009 2:23 janek.wagner@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  52 kB verze 1 17. 4. 2016 3:23 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  56 kB verze 1 9. 11. 2009 5:34 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  417 kB verze 1 12. 2. 2013 13:08 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Příručka pro využití aplikace Windows Live Movie Maker  1856 kB verze 1 12. 7. 2011 13:58 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY NÁRODNÍ ŠETŘENÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ V POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ   1645 kB verze 1 12. 7. 2011 12:54 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  137 kB verze 1 8. 7. 2017 3:35 Učitelské listy
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Znění zákona o účetnictví k 1. 1. 2010   281 kB verze 1 13. 1. 2010 11:12 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  1631 kB verze 1 20. 2. 2012 8:15 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  237 kB verze 1 25. 4. 2012 3:30 Janek Wagner
ċ

Zobrazit Stáhnout
  72 kB verze 1 25. 4. 2012 3:29 Janek Wagner
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  139 kB verze 1 11. 10. 2014 1:45 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Celková zpráva ÚIV z 1. kola Rychlých šetření 2010: Systém financování škol, Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, Asistenti pedagoga pro žáky-cizince, Integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)  1200 kB verze 1 20. 5. 2010 15:45 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Ochrana člověka za mimořádných událostí - Celková zpráva ze 4. kola Rychlých šetření 2009  1379 kB verze 1 21. 2. 2010 0:30 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Závěrečná zpráva veřejné zakázky VÝZKUM NA TÉMA "MULTIKULTURALITA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ"  1358 kB verze 1 16. 2. 2010 22:25 admin@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Informace z průběhu projednávání návrhu nařízení vlády o míře vyučovací povinnosti  27 kB verze 1 24. 10. 2009 2:22 admin@ceskaskola.cz
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  96 kB verze 1 20. 9. 2014 3:37 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  260 kB verze 1 22. 9. 2009 7:27 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  882 kB verze 1 24. 8. 2015 1:08 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  59 kB verze 1 29. 9. 2010 4:17 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  587 kB verze 1 21. 3. 2017 12:56 Učitelské listy
ċ

Zobrazit Stáhnout
  22 kB verze 1 22. 1. 2015 5:03 Učitelské listy
ć
Zobrazit Stáhnout
  5225 kB verze 1 24. 11. 2016 3:45 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí 1/2010  570 kB verze 1 25. 1. 2010 23:22 janek.wagner@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit Stáhnout
  60 kB verze 1 2. 11. 2015 1:21 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Plán aktivit na léta 2010 - 2011 ke Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013   146 kB verze 1 17. 5. 2010 1:50 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zpráva o výsledcích projektu maturitní generálky a stavu připravenosti na zahájení reformy maturitní zkoušky v roce 2011  704 kB verze 1 28. 11. 2010 15:37 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
ZPRÁVA O STAVU PŘÍPRAV REFORMY MATURITNÍ ZKOUŠKY - Materiál pro jednání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu   775 kB verze 1 26. 1. 2010 7:13 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  170 kB verze 1 23. 5. 2012 4:05 Janek Wagner
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  757 kB verze 1 19. 1. 2021 8:17 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Novinky v Zoner Photo Studio 13  756 kB verze 1 30. 9. 2010 21:22 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
CERMAT: Maturitní generálka v roce 2009 zrušena  60 kB verze 1 2. 10. 2009 23:07 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  295 kB verze 1 5. 11. 2009 8:05 Učitelské listy
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Sociologický výzkum zaměřený na analýzu struktury postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství, výchovy a vzdělávání   1380 kB verze 2 3. 2. 2010 13:14 admin@ceskaskola.cz
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Seznam podporovaných aktivit a šablon klíčových aktivit výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách  134 kB verze 2 18. 5. 2010 5:24 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Příručka pro žadatele a příjemce oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  1646 kB verze 2 18. 5. 2010 5:25 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Seznam schválených individuálních projektů OP 1.4 OP VK ke dni 14. 7. 2010  899 kB verze 2 19. 7. 2010 0:23 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
EU peníze školám: Šablony klíčových aktivit (pracovní verze, únor 2009)  1422 kB verze 3 3. 5. 2010 1:53 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách  3004 kB verze 2 18. 5. 2010 5:24 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
EU peníze školám: pracovní verze výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z OP VK, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání Oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách  403 kB verze 2 3. 5. 2010 1:53 admin@ceskaskola.cz
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Akční plán pro realizaci „Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období 2009 – 2013“ (usnesení vlády č. 1276/2008)  415 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Vyhlášení rozvojového programu: Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2010 účelový znak 33015, čj. 147/2010-26 ze dne 6. ledna 2010   115 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Kultura genderově vyváženého vyjadřování - příručka MŠMT   2711 kB verze 3 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit
MŠMT zpracovalo ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání návrh metodického pokynu, jehož cílem je poskytnutí dalších informací všem pracovníkům škol o způsobu jejich přípravy k problematice nové maturitní zkoušky. (PDF)  3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit
MŠMT zpracovalo ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání návrh metodického pokynu, jehož cílem je poskytnutí dalších informací všem pracovníkům škol o způsobu jejich přípravy k problematice nové maturitní zkoušky.  3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (odklad státních maturit).  518 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  95 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Příručka pro žadatele projektu Ovoce do škol  138 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit
Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2010 v úrovni MŠMT – KÚ čj. 27 552/2009-26 - příloha  3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
ċ

Zobrazit
Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2010 v úrovni MŠMT – KÚ čj. 27 552/2009-26  3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
PRŮVODCE DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM v kontextu aktivit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  284 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Roční hlášení školy účastnící se projektu "Ovoce do škol" - formulář   288 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 (finální verze)   234 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
SEXUÁLNÍ VÝCHOVA – vybraná témata - příručka  837 kB verze 2 7. 8. 2010 0:10 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
MŠMT: Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2010/2011  559 kB verze 2 8. 7. 2010 10:35 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Vnitrostátní strategie ČR v rámci projektu Ovoce do škol pro období od 1. srpna 2009 do 31. července 2010   125 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Znění zákona o účetnictví k 1. 1. 2010   226 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Průměrný měsíční plat učitelů v 1. pololetí 2009 činil 24 599 Kč  633 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Tematická zpráva České školní inspekce "Úroveň ICT v základních školách v ČR" ze 16. 9. 2009  197 kB verze 3 6. 5. 2010 23:22 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Kvalifikovanost a aprobovanost: ÚIV ve spolupráci s MŠMT provedl dotazníkové šetření na MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ s cílem zjistit, v jaké míře mají pedagogičtí pracovníci potřebnou kvalifikaci, a popsat strukturu nekvalifikovaných z hlediska věku, vzdělání či regionálního rozložení.  612 kB verze 2 3. 5. 2010 1:56 admin@ceskaskola.cz
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Katalog požadavků k maturitní zkoušce - Informatika - vyšší úroveň  879 kB verze 3 5. 5. 2010 7:40 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Katalog požadavků k maturitní zkoušce - Informatika - základní úroveň  675 kB verze 3 5. 5. 2010 7:40 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Maturitní zpravodaj č. 7, ve kterém najdete informace o Maturitní generálce (MAG´10), Maturitní kalendář pro rok 2011, informace o projektu Ústní zkouška (UZKA 2010) a Studenti studentům.  2338 kB verze 2 11. 5. 2010 8:35 janek.wagner@ceskaskola.cz
ą

Zobrazit Stáhnout
Změny v procesech organizace maturitní zkoušky k 1. 1. 2011 - 1.  943 kB verze 2 21. 2. 2011 3:44 janek.wagner@ceskaskola.cz
ą

Zobrazit Stáhnout
Změny v procesech organizace maturitní zkoušky k 1. 1. 2011 - 2.  151 kB verze 3 21. 2. 2011 3:46 janek.wagner@ceskaskola.cz
ą

Zobrazit Stáhnout
Změny v procesech organizace maturitní zkoušky k 1. 1. 2011 - 3.  412 kB verze 2 21. 2. 2011 3:46 janek.wagner@ceskaskola.cz
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Zobrazit
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010,  3. 5. 2010 1:58 admin@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Tématická zpráva ČŠI: Úroveň ICT v základních školách v ČR   199 kB verze 2 4. 6. 2010 0:29 janek.wagner@ceskaskola.cz
Ċ
Zobrazit Stáhnout
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2008/2009  909 kB verze 2 3. 5. 2010 1:58 admin@ceskaskola.cz
Comments